"De communicatie en wederzijds respect
tussen mij en de cliënt staat voorop."

Sandra Dudink


Mijn naam is Sandra Dudink en ik ben 10 jaar werkzaam in de financiële hulpverlening. Ik heb ervaring opgedaan in schuldhulpverlening, budgetbeheer en beschermingsbewind.

Mijn missie is om mensen die de eigen financiën niet meer op orde hebben en dit (tijdelijk) niet kunnen, over te nemen. Ik vind het belangrijk om samen met de cliënt te kijken naar een oplossing en een plan van aanpak op te stellen. Daarbij vind ik het belangrijk dat cliënten de eigen autonomie behouden en een eigen inbreng kunnen hebben.

Wat kunnen mensen verwachten als zij bij mij onder bewind staan:

Ik vind het belangrijk om samen met de cliënt (en of begeleiding) een plan van aanpak op te stellen. Wat kunt u verwachten tijdens het bewind en hoe zal het verlopen. Hierbij is eerlijkheid een belangrijk punt om bijvoorbeeld het vertrouwen op te bouwen. Daarbij is het ook verstandig om het bewind jaarlijks te evalueren, hoe verloopt het bewind, zijn er vragen, zijn er onduidelijkheden, is er behoefte aan een huisbezoek?

Kortom wat zijn de behoeftes van de onder bewind gestelde en van de bewindvoerder.

Neem vrijblijvend contact met mij op