parallax background

Wat is bewindvoering precies? En andere vragen.

De betekenis van termen en antwoorden op vragen

Veelgestelde vragen

Beschermingsbewind is in het kort gezegd, het betalen van vaste lasten van mensen die het (tijdelijk) niet meer zelf kunnen.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een juridische regeling waarbij een bewindvoerder wordt aangesteld om het vermogen en de financiële zaken van een persoon te beheren als die persoon zelf niet in staat is om dit op een verantwoorde manier te doen. Het doel van bewindvoering is om mensen te helpen die niet in staat zijn om zelfstandig hun financiën te beheren, en om hun belangen te beschermen tegen financiële uitbuiting of misbruik.

Wat is het verschil tussen bewindvoering en curatele?

  • Bewindvoering gaat over het beheren van financiële zaken.
  • Beschermingsbewind omvat financieel beheer voor personen die dit zelf niet kunnen.
  • Curatele omvat zowel financieel als persoonlijk beheer voor mensen met ernstige geestelijke problemen.

Wat is het verschil tussen bewindvoering en beschermingsbewind?

In het kader van wettelijke schuldsanering (WSNP) behoudt u de bevoegdheid om persoonlijke financiële keuzes te maken, terwijl bij beschermingsbewind de bewindvoerder alle beslissingen neemt en verantwoordelijk is voor alle financiële beslissingen. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat een WSNP-bewindvoerder niet belast is met de verantwoordelijkheid voor jouw reguliere uitgaven, terwijl een beschermingsbewindvoerder juist wel de verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van deze uitgaven.

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind, ook wel bekend als wettelijke bewindvoering, is een juridische regeling die wordt ingesteld om mensen te beschermen die niet in staat zijn om hun financiële zaken zelfstandig te beheren vanwege verschillende redenen, zoals lichamelijke of geestelijke beperkingen, verslavingsproblemen, verkwisting van geld, of andere omstandigheden die hen belemmeren om hun financiën adequaat te beheren.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Bewindvoering kan aangevraagd worden door de betrokkene zelf of een familielid. Soms kan ook een zorginstantie of de gemeente dit doen.

Hoe lang duurt bewindvoering?

Bewindvoering kan van tijdelijke aard zijn als de situatie verbetert, of het kan voortduren zolang de persoon niet in staat is om zelfstandig financiële beslissingen te nemen. Bewindvoering stopt alleen vanzelf bij tijdelijk bewind, als de betrokkene overlijdt of als het bewind overgaat in curatele. In alle andere gevallen kunt u de kantonrechter vragen het bewind te stoppen. De kantonrechter kan dit ook zelf aan de bewindvoerder en de betrokkene voorstellen.

Wat zijn de kosten van bewindvoering

De kosten van bewindvoering worden meestal betaald uit het vermogen van de betrokkene. Als dit niet mogelijk is, kan de gemeente soms bijdragen.
De tarieven voor bewindvoering worden ieder jaar vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Mocht u een minimum inkomen hebben, dan zal er door de bewindvoerder bijzondere bijstand worden aangevraagd. Het beleid hiervoor verschilt per gemeente.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een bewindvoerder?

Een bewindvoerder beheert financiën, betaalt rekeningen, stelt budgetten op, en beheert schulden voor de betrokkene.

Heb je andere vragen? Stuur een email of bel me.