parallax background

Beschermingsbewind

Wat is dat precies?

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is in het kort gezegd, het betalen van vaste lasten van mensen die het (tijdelijk) niet meer zelf kunnen.

Het kan zijn dat dit komt doordat er schulden zijn of dat er een geestelijke/lichamelijke beperking is. Als iemand wegens deze omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. Als zo’n maatregel alleen over de financiën gaat, is er sprake van bewind.


De taken van een bewindvoerder:

Tot de standaard werkzaamheden behoren:

• Verzorgen van de aanvraag bij de Rechtbank
• Uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
• Declaratie ziektekosten
• Verzorgen van de aanvraag toeslagen bij de belastingdienst
• Aanvragen van bijzondere bijstand en het verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen
• Verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
• Treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
• Melden bij een schuldhulpverlening/ schuldsanering
• Telefonisch spreekuurcontact
• Besluit tot verkoop activa (huis, boot, auto)
• Het opstellen van de opgaaf van vermogen bij de aanvang van het bewind en het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de Kantonrechter

Tot de niet standaard werkzaamheden behoren:

• Problematische schuldsanering
• Belastingaangifte box 2 en 3
• Bewind bij ondernemersactiviteiten
• Ingewikkelde nalatenschappen
• Ontruiming van de woning
• Frequent naar zitting Kantonrechter
• Meegaan naar een WSNP-zitting of naar het UWV
• Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
• Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
• Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
• Verkoop onroerend goed (Hiervoor moet bij de rechtbank een machtiging worden aangevraagd)
Neem vrijblijvend contact met mij op